O Zadužbini

 

Zadužbina Milana Mladenovića osnovana je na neodređeno vreme, sa ciljem da se umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića sačuva kao celina i da se, kao zadužbina, nameni za kulturne i humanitarne potrebe, na način kako je zamislila Mladenovićeva majka, pok. Danica Mladenović.
 

 

Upravni odbor Zadužbine čine:

 

  • 1. Milivoje Petrović
     
  • 2. Zoran Kostić
     
  • 3. Nenad Milovanović