Autorska prava

 

Zadužbina Milana Mladenovića je nosilac svih autorskih i interpretatorskih prava na objavljenim i neobjavljenim delima Milana Mladenovića.
 

Zadužbina Milana Mladenovića je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i kodove) koji su objavljeni na web stranici https://www.milanmladenovic.com., na fejsbuk stranici, instagram stranici.
 

Pored sopstvenih sadržaja na stranici su, uz saglasnost autora, postavljene fotografije i video zapisi koje su njihovi autori ustupili na korišćenje ZMM.
 

Prenošenje fotografija i video materijala nije dozvoljeno, osim uz saglasnost autora, ili Zadužbine Milana Mladenovića u slučaju kada se prenose njeni originalni sadržaji.
 

Prenošenje tekstova ili delova tekstova, dozvoljeno je samo u obimu od maksimalno 250 slovnih znakova i to ISKLJUČIVO SA POČETKA TEKSTA -  osim u slučaju kad je sa Zadužbinom Milana Mladenovića postignut dogovor o drugačijim uslovima. Prilikom ovakvog prenošenja obavezno je navođenje izvora (izvor: ”Zadužbina Milana Mladenovića”) ispod naslova, i stavljanje linka na kraju sa usmerenjem na originalni tekst, sa naznakom ”ceo tekst pročitajte na”: (link).
 

U slučaju prenošenja teksta ili informacija iz teksta, kao i fotografija i video zapisa suprotno navedenim pravilima, ZMM zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom, protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite autorskih i srodnih prava i nadoknade štete i da preduzme druge mere u cilju zaštite svojih prava.
 

Za autorska prava obratiti se Zadužbini Milana Mladenovića,
11000 Beograd, Tadeuša Košćuška 8
Tel. 011/3031227, E-mail: info@milanmladenovic.com