Ukoliko želite da pomognete rad Zadužbine to možete da uradite na jedan od sledećih načina: 

Dinarski račun
Poštanska štedionica a.d.
11 000 Beograd 
200-2995750101862-18 

Devizni račun:
Poštanska Štedionica a.d.
11 000 Beograd  
SWIFT: SBPORSBG 
RS35200299575010100373