Uslovi konkursa za Nagradu Milan Mladenović 2021

– Pravo da konkurišu za Nagradu imaju autori iz svih bivših jugoslovenskih republika, sa pesmom sa tekstom, na nekom od jezika koji se govore na teritoriji bivših jugoslovenskih republika.
– Jedan autor ili grupa autora može prijaviti samo jednu pesmu na konkurs za Nagradu.
– Pesme koje konkurišu za nagradu treba da budu objavljene između 01.07.2020. godine i 30.06.2021. godine.
– Objavljenim pesmama će se smatrati one koje su od strane autora ili drugog lica sa njegovom dozvolom trajno učinjene dostupnim javnosti putem nosača zvuka ili putem platformi digitalne distribucije.
– Prijave mogu podnositi autori, izvođači ili izdavači preko internet stranice Zadužbine www.milanmladenovic.com, između 01.07. i 30.06.2021.
– Konkurs se zaključuje 30.06. u ponoć.
– Novčani iznos nagrade je 2000 EUR.
– Prijava na konkurs sadrži i saglasnost podnosioca prijave da Zadužbina objavi prijavljenu pesmu na promotivnoj kompilaciji finalista Nagrade Milan Mladenović 2021, u slučaju da prijavljena pesma uđe među 12 najbolje plasiranih na konkursu.
– Ukoliko žiri oceni da nema prijavljenih pesama sa vrednostima koje podrazumeva Milanova nagrada, ona se neće dodeliti.