Uslovi konkursa za Nagradu Milan Mladenović 2024

USLOVI KONKURSA ZA NAGRADU MILAN MLADENOVIĆ 2024

Pravo da konkurišu za nagradu imaju autor ili grupa autora koji su, pod imenom pod kojim se prijavljuju na konkurs, prvu pesmu (ikada) objavili nakon 1. januara 2017. godine.

U konkurenciju za nagradu mogu se prijaviti samo muzička dela sa tekstom, na nekom od jezika koji se govore na teritoriji bivših jugoslovenskih republika.

Jedan autor ili grupa autora može prijaviti samo jedno muzičko delo – pesmu, na konkurs za nagradu. U slučaju da autor ili grupa autora prijavi više dela, u konkurenciju će se uzeti samo delo, odnosno prijava koja je prva podnesena.

Dela koja konkurišu za nagradu treba da budu objavljena između 01.06.2023. i 31.05.2024.

Prijave mogu podnositi autori, izvođači ili izdavači preko internet stranice Zadužbine www.milanmladenovic.com, između 01.05. i 31.05.2024. Konkurs se zaključuje 31.05. u ponoć.