Sud zabranio održavanje konkursa pod nazivom ,,EKV: TVOJAPESMA”

Beograd, 2.11.2020 – Na zahtev Zadužbine Milana Mladenovića, Privredni sud u Beogradu je privremenom merom zabranio kompanijama Mascom i Tin Drum Music da koriste znak EKV u nazivu njihovog konkursa. Po odluci suda, koja stupa na snagu odmah, pomenute kompanije ne samo da ne mogu da koriste znak EKV u vezi sa konkursom, nego ni na bilo kojoj poslovnoj dokumentaciji, na internet stranicama ili na reklamama.

Ova odluka važiće sve dok sud, u posebnom  postupku, koji će biti pokrenut u roku od 30 dana, ne donese odluku o tome da li će zabrana da postane trajna, kao i odluku o naknadi štete, objavljivanju presude, troškovima itd. U obrazloženju odluke, Privredni sud je naveo da je Zadužbina Milana Mladenovića učinila verovatnim da su Mascom i Tin Drum Music ,,izvršili povredu žiga” EKV i da postoji opasnost da povreda bude ponovljena. Sud u obrazloženju takođe navodi da radnje Mascoma i Tin Drum Musica predstavljaju ,,podražavanje oznaka koje su registrovne i zaštićene pravom”, a da bi svako dalje ponašanje Mascoma i Tin Drum Musica ,,koje ide za tim da se na svojevrstan način zloupotrebljavaju zaštićeni znakovi“, koje je zaštitila Zadužbina Milana Mladenovića, predstavljalo podražavanje koje je „protivno načelu poštovanja dobrih poslovnih običaja i poslovnom moralu“.

Podsećamo, Zadužbina Milana Mladenovića je, kao jedini legalni i pravni naslednik zaostavštine Milana Mladenovića, zaštitila žigove EKV i Ekatarina Velika u Zavodu za intelektualnu svojinu. S tim u vezi, Zadužbina Milana Mladenovića je jedina institucija koja ima prava da koristi nazive i žigove EKV ili Ekatarina Velika prilikom organizacije događaja iz oblasti kulture, takmičenja, konkursa i dodela nagrada na kojima se zvanično koristi Milanovo ime i ime grupe.

Podeli:

Još objava